Richtlijnen Coronavirus groepsactiviteiten


Onderstaande richtlijnen zijn een toevoeging op de algemene richtlijnen Coronavirus van de klim- en bouldercentra.

Richtlijnen eenmalige activiteiten zoals kinderfeestjes, groepsuitjes en klimgymlessen

Kids t/m 18 jaar

 • Afstand
  1. Kinderen hoeven geen afstand tot elkaar te houden maar wel zo veel mogelijk t.o.v. instructeur
  2. Ouders/begeleiders bevinden zich op 1,5m afstand
  3. Instructeur houdt zo veel mogelijk 1,5m afstand
  4. Een eventueel aanwezige docent of begeleider houdt 1,5m afstand m.u.v. docenten / begeleiders die fungeren als instructeur. In dat geval moeten dezelfde richtlijnen gevolgd worden als de overige instructeur(s).

19 jaar of ouder

 • Afstand
  1. Deelnemers houden 1,5m afstand van elkaar en anderen
  2. Instructeur houdt 1,5m afstand van deelnemers en overige begeleider(s)

Gemengde leeftijden

 • Afstand
  1. Hier wordt ten alle tijden uitgegaan van de ‘oudste doelgroep’. Om een voorbeeld te geven als een kind van 10 jaar en een volwassene van 25 jaar in dezelfde groep zitten dan worden de ‘19 jaar of ouder’ richtlijnen gehanteerd. Voor huishoudens is de 1,5m regel niet van toepassing.

Spreek elkaar aan op bovenstaande richtlijnen. Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Veel klim- en boulderplezier!