Bedrijfstrainingen

Teamrolmanagement en teamklimmen

  • Samenwerken
  • Trainingen verzorgd door Ronald Molag
  • Prestatiegerichtheid
  • Teamspirit

Locaties & Data

Prijs
vanaf € 215,00 per persoon
Duur
2 dagdelen
Personen
minimaal 12 deelnemers
Locaties
Amsterdam, Nieuwegein, Heerenveen, Arnhem, Dordrecht

Mountain Network Bedrijfstrainingen is een nieuw initiatief binnen Mountain Network. In samenwerking met een professionele managementtrainer worden hierbij trainingen voor bedrijven aangeboden. 

Mountain Network stimuleert met al haar activiteiten saamhorigheid, gezondheid, zelfvertrouwen, communicatie, onderling vertrouwen, prestatiegerichtheid en teamspirit. Jaarlijks ervaren duizenden mensen, jong en oud, topsporters en recreanten, particulieren en mensen in bedrijven, ieder op hun eigen manier, de positieve uitwerking van onze programma’s.

De trainingen van Mountain Network Bedrijfstrainingen sluiten hierop aan en bouwen hierop verder. De positieve kernwaarden die Mountain Network stimuleert komen terug in iedere training. Hoewel in de trainingen soms fysieke aspecten aan de orde komen, zijn de trainingen geschikt voor iedere deelnemer. Trainingen gaan dan ook niet over fysiek presteren, het gaat om het leren over samenwerking.

Programma

Ochtend dagdeel (9:00 uur – 13:00 uur)

De trainingsdag begint met klimmen op de klimmuur. Hierop aansluitend vindt een groepssessie plaats waarin het thema vertrouwen op de agenda staat. Met klimmen als metafoor (en recente ervaring) wordt het thema vertrouwen in het team besproken. Er wordt vervolgens geschetst hoe sociale mechanismen werken als het gaat om het thema vertrouwen. De ochtend wordt afgesloten met het onderling uitwisselen van voorwaarden voor vertrouwen. Iedere teamlid schetst: ‘dit geeft mij vertrouwen’. Hierna staat er een lunch klaar voor de deelnemers.

Middag dagdeel (13:00 uur – 19:00 uur)

In de middag staat het model van Teamrolmanagement van Belbin centraal. Teamrol laat zien wat de orientaties en kwaliteiten van de individuele teamleden zijn als het gaat om samenwerking. Ook wordt met het model een analyse van het team als geheel gemaakt. Dit model geeft zowel de teamleden als het team concrete aangrijpingspunten voor verbetering
van samenwerking. Teamleden vullen een vragenlijst in waaruit hun teamrollen naar voren komen. De opsomming van de resultaten van het volledige team zorgt voor een analyse van het gehele team. De middag wordt afgesloten met het uitwisselen van inzichten en voornemens. Hierna staat er voor de deelnemers een buffet klaar, waar rustig nagepraat kan worden.

Trainer

De trainingen worden verzorgd door Drs. Ing. Ronald Molag, organisatiepsycholoog en management-trainer met ruim 15 jaar ervaring in het verzorgen van een breed scala aan trainingen en organisatie- ontwikkelingstrajecten (voor meer informatie: www.eplusw.nl).

Maatwerk trainingen

Behalve het hierboven genoemde trainingsprogramma biedt Mountain Network Bedrijfstrainingen ook programma’s die zijn toegesneden op specifieke, door de opdrachtgever gewenste, thema’s. Zo kan bijvoorbeeld in samenspraak met de opdrachtgever een Teamontwikkelingstraject worden ontworpen of een training worden ingepast in een trainee-programma. Neem contact op om de mogelijkheden te verkennen.

Neem contact op voor meer informatie

Bel: ​+31 (0)88-1236880 of mail: bedrijfstrainingen@mountain-network.nl