SKB Indoor Toprope

Zelfstandig begeleiden van eenmalige klimactiviteiten

  • Leer eenmalige activiteiten te begeleiden
  • Begeleiden, organiseren, instructie geven
  • Sportklimbegeleider Indoor Toprope niveau 2 (SKB2-IT)

Direct boeken

Prijs
€ 450,00
Duur
minimaal 20 uur
Personen
3-4
Instroom
Indoor Toprope certificaat met minimaal 8 uur eigen vaardigheid
Locaties
Amsterdam, Nieuwegein, Heerenveen, Arnhem, Dordrecht

Tijdens de opleiding Sportklimbegeleider Indoor Toprope leer je hoe je eenmalige klimactiviteiten kan verzorgen voor een groep onervaren deelnemers.

Mountain Network biedt de opleiding tot Sportklimbegeleider aan. In deze opleiding word je opgeleid tot Sportklimbegeleider Indoor Toprope niveau 2. Het opleidingstraject bestaat uit vier stappen, die je een door VWS erkende NKBV-licentie geeft (SKB2-IT). Met deze licentie kan en mag je eenmalige klimactiviteiten verzorgen voor een groep onervaren deelnemers, bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsuitje of kinderfeestje, of een gymles. Het leren klimmen is bij dit soort activiteiten vaak geen doel op zich, maar de klimbeleving staat centraal; het op een leuke en spannende manier met elkaar bezig zijn. Het is de taak van een sportklimbegeleider om de groep op een enthousiaste en veilige manier kennis te laten maken met de klimsport.

Opleidingstraject

Het opleidingstraject bestaat uit vier stappen: inschrijving en intake, praktijkleren en portfolio, proeve van bekwaamheid en certificering.

Stap 1 Inschrijving en intake

Om deel te nemen aan de opleiding SKB2-IT dien je te voldoen aan de instroomeisen.

  • Minimaal 18 jaar oud bij afronding van de opleiding
  • KVB hebben gehaald / zelfstandig kunnen klimmen
  • Klimervaring (minimaal 8 uur)

Je dient daarnaast ingeschreven te staan bij Mountain Network en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Na de inschrijving volgt een intake, waar aan de hand van je CV en relevante vooropleiding bepaald wordt wat je leertraject wordt en of je eventueel vrijstellingen kan krijgen.

Stap 2 Praktijkleren en portfolio

De opleiding wordt competentiegericht gegeven, waarbij praktijkleren centraal staat. Onder begeleiding van een praktijkbegeleider wordt er gewerkt aan de drie deelkwalificaties begeleiden, organiseren en instructie geven. De vorderingen worden bijgehouden in een portfolio, dat nodig is om voor certificering in aanmerking te komen.

Stap 3 Proeve van bekwaamheid sportklimbegeleider

Als je voldoende praktijkervaring hebt opgedaan, kan je een proeve van bekwaamheid (PVB) afleggen. Het PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling, een theorie-examen en een praktijkexamen.

Stap 4 Certificering

Als de PVB met goed gevolg is afgelegd volgt de certificering. Je krijgt een Mountain Network certificaat, dat omgezet kan worden in een door het Ministerie van VWS erkende NKBV-licentie. Hiervoor dien je wel lid te zijn van de NKBV. De licentie is 3 jaar geldig; om de licentie te kunnen verlengen dien je je vaardigheden op peil te houden middels praktijkervaring en bijscholing.

What’s next?

Na het succesvol afsluiten van SKB2-IT kun je doorstromen in een opleiding tot Sportkliminstructeur Indoor Toprope. Als je een klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen hebt, kun je ook opgeleid worden tot Sportklimbegeleider Outdoor Voorklimmen.

Contactinformatie

Telefoon
088 - 123 68 22
info@mountain-network.nl