Waarom nieuwe Algemene Voorwaarden per 1 januari 2017?


Wij kunnen ons voorstellen dat deze vraag bij je opkomt. Daarom geven wij hieronder een korte toelichting op het waarom en waar de belangrijkste aanpassingen betrekking op hebben.

De belangrijkste reden is dat de afgelopen jaren de verzekeringsmarkt enorm is veranderd. In de praktijk gaat Nederland steeds meer lijken op de VS. Gevolgen hiervan zijn dat het voor onder meer Mountain Network erg moeilijk is om op basis van normale uitgangspunten een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het hebben van een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering is naar mening van Mountain Network voor zowel klanten als Mountain Network een uitgangspunt. Om dit uitgangspunt voor de toekomst veilig te stellen, hebben wij in overleg met onze verzekeraar de Algemene Voorwaarden moeten aanpassen per 1 januari 2017.

Zo hebben wij onder meer de voorwaarden t.a.v. van Aansprakelijkheid (zie art. 16) moeten aanscherpen en hebben wij nog duidelijker de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer moeten vastleggen in de voorwaarden (zie art. 3 en art. 4). Daarnaast was aanpassing nodig omdat onze reisafdeling sterk groeiend is waardoor uitbreiding van de voorwaarden nodig was (art. 14). In het kielzog van deze noodzakelijke aanpassingen hebben wij tevens een vereenvoudiging doorgevoerd door bijvoorbeeld het afschaffen van het akkoord gaan met specifieke voorwaarden met betrekking tot klimmen.

Product- of dienstspecifieke voorwaarden zijn er zoveel mogelijk uitgehaald. Deze specifieke voorwaarden worden op de website of in de offerte bij het product of de dienst gecommuniceerd  en men dient hiermee akkoord te gaan op het moment van aanschaf van het betreffende product of de betreffende dienst. Het betreft hier bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden voor een abonnement of aanvullende betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Indien gewenst zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden op onze locaties in de vorm van een A5-boekje verkrijgbaar.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Team Mountain Network
E: av@mountain-network.nl