SKB Outdoor Voorklimmen - Mountain Network

SKB Outdoor Voorklimmen

Leer cursisten kennismaken met voorklimmen in de rotsen

  • Sportklimbegeleider
  • Leer cursisten te begeleiden in outdoor voorklimmen
  • Erkend door de NKBV

Meer informatie

Prijs
€ 800,00
Duur
minimaal 40 uur
Instroom
KVB Outdoor Voorklimmen

Met de opleiding Sportklimbegeleider Outdoor Voorklimmen leer je cursisten, onder begeleiding van een Sportkliminstructeur Outdoor Voorklimmen, te begeleiden in hun eerste stap naar Outdoor klimmen.

Het opleidingstraject tot Sportklimbegeleider Outdoor Voorklimmen (SKB2-OV) bestaat uit vijf stappen.

Stap 1 Inschaling/intake

Tijdens het eerste contact en aan de hand van de invulling van het portfolio wordt het instapniveau en de verder te doorlopen stappen besproken.

Stap 2: Meelopen cursus Outdoor Voorklimmen Deel 1 en 2

Tijdens deze stap ga je aan de slag met de diverse aspecten van het outdoor voorklimmen. Stap voor stap zal je zelf ook deelinstructies gaan verzorgen om je portfolio compleet te maken.

Stap 3: Zelfstandig cursus Outdoor Voorklimmen Deel 1 en 2 geven

Onder begeleiding van je praktijkbegeleider en SKI-er zal je zelfstandig de cursus gaan geven. De praktijkbegeleider beoordeelt jou en zal feedback geven.

Stap 4: Reddingstechnieken

Het volgen en onder de knie krijgen van de verschillende reddingstechnieken die in een outdoor situatie kunnen voor komen. Deze zullen in de volgende stap getoetst worden.

Stap 5: Proeve van Bekwaamheid

Wanneer je voldoende praktijkervaring hebt opgedaan kan je een proeve van bekwaamheid (PVB) afleggen. De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit een praktijkexamen en een portfoliobeoordeling. Het portfolio zal je gedurende het doorlopen van de hiervoor genoemde stappen digitaal moeten samenstellen. De NKBV heeft speciaal hiervoor een ELO (Elektronische Leer Omgeving) ontwikkeld welke gebruikt kan worden. Om deze functie te kunnen gebruiken moet je eerst lid worden van de NKBV.

What’s next?

Als je de PVB met goed gevolg hebt afgelegd, kan je het NKBV-certificaat met licentie SKB2-OV behalen. De licentie is 3 jaar geldig en kan daarna verlengd worden.

Mountain Network biedt ook een opleiding aan tot Sportkliminstructeur Outdoor Voorklimmen aan, als je je verder wil professionaliseren in de outdoor klimsport.