Veiligheid Mountain Club

Fysieke veiligheid


Inleiding
Binnen de Mountain Club staat naast sociale veiligheid ook fysieke veiligheid op de eerst plaats. De klimsport blijft tenslotte een risicosport en een klein foutje kan ernstige gevolgen hebben. Bij klimmen is het zo dat je, ondanks dat het een individualistische sport is, toch altijd een team vormt waarbij één iemand zekert en één iemand klimt. Op deze manier ben je dus eigenlijk samen verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Voordat je gaat klimmen voer je altijd nog de partnercheck uit en afhankelijk van je leeftijd laat je je nog extra controleren door een van onze trainers. Onze trainers worden opgeleid volgens de richtlijnen vanuit de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Dit betekent dat ze officieel worden opgeleid volgens de zogenaamde Kwalificatiestructuur Sport die is opgesteld vanuit NOC*NSF. We streven ernaar om trainers op te leiden tot minimaal Sportklimbegeleider Indoor Toprope en Sportklimtrainer 2 (lokale trainer). De hoofdtrainers volgen een langere opleiding tot minimaal Sportkliminstructeur Indoor Toprope of Sportklimtrainer 3 (regionale trainer/lokale selectietrainer).

Ben je net nieuw bij de Mountain Club? Dan zal je eerst samen met de trainer een opleidingstraject doorlopen waar gewerkt zal worden aan je eigen vaardigheidsniveau. Hierin onderscheiden we 2 niveau’s:

  1. Indoor Toprope Klimmen
  2. Indoor Voorklimmen

Het kind is pas helemaal opgeleid zodra alle competenties worden beheerst en het examenmoment als positief wordt beoordeeld door een van de trainers. Hierna kan het kind volgens de regels van het SVK labelsysteem trainen en klimmen bij Mountain Network.

Zelfstandig klimmen of boulderen buiten de trainingen om
Een Mountain Clubber kan, indien het lidmaatschap dit toelaat, extra buiten de trainingen om komen klimmen of boulderen. Het kind kan alleen zelfstandig bij ons komen klimmen indien voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden.

Boulderen

  • Kinderen tot 12 jaar staan onder direct toezicht van een ouder of verzorger.
  • Jongeren van 12 tot 18 jaar mogen zelfstandig boulderen.

Toprope Klimmen

  • Kinderen onder de 14 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassen ouder/begeleider, die zelf over aantoonbare klim- en zekerervaring beschikt, klimmen waarbij de ouder/begeleider zekert.
  • Kinderen bij de Mountain Club met een blauw of wit label en een T-sticker mogen zelfstandig, zonder toezicht, klimmen en zekeren.

Voorklimmen

  • Kinderen onder de 17 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassen ouder/ begeleider, die zelf over aantoonbare voorklimervaring beschikt, een voorklimmer zekeren (en ook zelf voorklimmen).
  • Kinderen bij de Mountain Club met een wit label en een V-sticker mogen zelfstandig, zonder toezicht, een voorklimmer zekeren.

Toestemming vertegenwoordiger en ouderverklaring
Door je kind in te schrijven bij de Mountain Club geef je toestemming dat de kinderen die je aanmeldt deelnemen aan het klimmen, zekeren en gerelateerde activiteiten conform het geldende SVK-labelsysteem. Lees het SVK-labelsysteem en de veiligheidsregels van de Mountain Club goed door en bespreek het met de aangemelde kinderen. Kinderen/jeugd en indien van toepassing diens begeleiders worden geacht zich te houden aan het SVK labelsysteem, waarin per (leeftijds)categorie en competentieniveau staat beschreven wat kinderen/jeugd wel en niet mogen. Zodra jouw kind voldoet aan de voorwaarden uit het SVK-labelsysteem (leeftijd/competentie) zal hij of zij zelfstandig zekeren, zelfstandig gezekerd worden door andere kinderen en op (artificiële) klimwanden mogen (voor)klimmen.

Wettelijke vertegenwoordiger geeft toestemming en gaat akkoord met: